Isuzu 4BG1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4BG1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4BG1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Z metod fizykochemicznych najbardziej jest przydatna metoda otrzymywania proszku z fazy gazowej, szczególnie z karbonylków, lub metoda kondensacji (tzw. metoda „metalurgii gazowej”). Ze stanu stałego proszek można otrzymywać przez stosowanie obróbki mechanicznej (zdzieranie, frezowanie, ścieranie, tłuczenie, rozbijanie itp.), z fazy ciekłej — przez granulowanie i rozpylania, z fazy gazowej — przez rozkład ciekłych związków węglowych metali (głównie żelaza i niklu oraz trudniej kobaltu, wolframu, molibdenu i chromu) ogrzanych do temperatury wyższej od temperatury parowania. Najczęściej są stosowane metody rozpylania ciekłego metalu. Z prostych metod rozpylania ciekłego metalu można wyróżnić następujące: rozpylanie w strumieniu gazu lub cieczy (metoda RZ) oraz rozpylanie z oddziaływaniem uderzeniowym (metoda DPG).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.