Isuzu 4BD1, 4BB1 wał korbowy silnika

Wał korbowy do Isuzu 4BD1, 4BB1 dostępny w naszej ofercie. Zapytaj również o wał używany lub regenerowanych do Isuzu 4BD1, 4BB1. Mamy również w ofercie panewki wału do Isuzu 4BD1, 4BB1.

Pamiętaj! Oferujemy panewki nadwymiarowe do wszystkich rodzajów wałów korbowych ISUZU 4BD1, 4BB1. Mamy w ofercie także panewki w wysokich nadwymiarach!

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 4BDIT
  • Isuzu 4BB1
  • Isuzu 4BDI
  • Isuzu 4BDI-T
  • Isuzu 4BD1PO-06

Ze wszystkich, dostępnych obecnie na rynku pyłomierzy, dla pomiarów stężeń zapylenia powietrza wokół poruszających się pojazdów mechanicznych najbardziej przydatne są filtry miernicze; przy niewielkich stężeniach zapylenia, np. autostrady, dobrze utrzymane drogi asfaltowe — filtry miernicze z separatorami wstępnymi. Do najbardziej przydatnych urządzeń stosowanych jako separatory wstępne należy zaliczyć sondy cyklonowe.

Pył drogowy jest pyłem polidyspersyjnym o szerokim widmie rozkładu wymiarów cząstek. Dla otrzymania próbek reprezentatywnych konieczne jest utrzymanie izokinetycznej prędkości zasysania aerozolu lub zwiększenie tej prędkości o 20%, w celu eliminacji błędów spowodowanych strefą spiętrzania. Zasada ta jest obowiązującą nawet wtedy, gdy określa się tylko miejsce o najmniejszym stopniu zapylenia powietrza w celu zlokalizowania wlotu powietrza do filtru. Stosowanie innych prędkości zasysania może prowadzić do błędnych wniosków.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.