Isuzu 4BD1, 4BB1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 4BD1, 4BB1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

W celu zabezpieczenia odwadniacza przed nadmiernym nagrzaniem wbudowany jest układ regulatora temperatury, który współpracuje ze stycznikiem w obwodzie elektrycznym grzałek. W przypadku awarii obydwu odwadniaczy przy niedopuszczeniu przerwania zasilania układu, należy otworzyć zawór, tak aby powietrze odoliwiacza przechodziło bezpośrednio do filtru. W tym czasie uszkodzone odwadniacze mogą być poddane naprawie bez wyłączania zasilania całej stacji i przerywania procesu. Również konstrukcja filtru powietrza umożliwia wymianę wkładu filtrującego bez konieczności wyłączania zasilania. W tym celu należy odpowiednio skręcić trzon filtru z pozycji „Filtr” na pozycję „0”, i po wymianie wkładu ustawić powtórnie trzon w pozycji „Filtr”. Z chwilą włączenia napięcia, zegar programowy steruje odpowiednimi zaworami elektromagnetycznymi, jak również cyklem pracy odwadniaczy.