Isuzu 4BD1, 4BB1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4BD1, 4BB1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4BD1, 4BB1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Z punktu widzenia przydatności stosowania w przemyśle najistotniejsze są materiały porowate z ziaren metalowych. W celu przygotowania elementów filtrujących wytworzonych przy zastosowaniu metod metalurgii proszków, przyjmuje się określony schemat technologiczny. Wiele wytwórni wykonuje spiekane filtry przez prasowanie proszku w formach stalowych, a następnie spiekanie elementu sprasowanego, zachodzą wówczas różne warianty w zależności od sposobu prasowania, kształtu proszku, wypełniaczy itd.
Istnieją dwie zasadnicze grupy metod wytwarzania proszków metali: metody mechaniczne oraz metody fizykochemiczne. Najbardziej interesujące pod względem otrzymywania proszku kulistego (o ziarnach kulistych) są metody mechaniczne. Wyróżniamy wśród nich metody otrzymywania proszku z fazy stałej i z fazy ciekłej.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.