Isuzu 3YE1 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 3YE1 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 3YE1 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 3YE1 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 3YE1 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu 3YE1, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Z rozkładu stężeń zapylania powietrza podczas ruchu samochodu widać, że główną przyczyną wzrostu stężeń jest układ jezdny oraz kształt nadwozia. Na drogach utwardzonych wpływ ten jest niewielki, natomiast na drogach polnych decydujący. Wyżej podane wartości stężeń zapylenia powietrza podawane przez różnych autorów należy traktować jako przeciętne.

W warunkach rzeczywistych wartości stężeń zapylenia powietrza mogą istotnie różnić się od podanych ze względu na różne warunki atmosferyczne, różną prędkość ruchu pojazdów, różne nawierzchnie i stan ich utrzymania. Metody badania stężenia zapylenia powietrza stosowane przez różnych badaczy nie pozwalają na porównywanie wyników badań.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.