Isuzu 3YE1 podkładki pod wtryski, uszczelki wtrysków

Mamy w ofercie podkładki pod wtryskiwacze Isuzu 3YE1, uszczelki pod wtryski oraz przewody wtryskiwaczy Isuzu 3YE1. Zadaj zapytanie o części. Jeżeli w Twojej wersji Isuzu 3YE1 uszczelnienia mają kształt stożkowy lub lejkowaty – pomocne będzie zdjęcie i wymiary, ponieważ jest klika wersji Isuzu 3YE1 w zależności od aplikacji silnika.

Cząstki zanieczyszczeń płynów roboczych stanowią zróżnicowaną kategorię mikroobiektów zarówno pod względem kształtów geometrycznych, jak i pod względem własności fizyko-chemicznych. Zajmiemy się najpierw określeniem parametrów geometrycznych cząstek zanieczyszczeń. Spośród typowych kształtów cząstek zanieczyszczeń wyróżnia się w praktyce najczęściej dwie łub trzy podstawowe grupy: kuliste, płytkowe i włosowe.

Wyróżnienie grup kształtów cząstek prowadzi jednak zawsze do konieczności określenia przynajmniej jednego wymiaru charakteryzującego wielkość cząstki. Ze względu na znaczne rozbieżności w definiowaniu wymiarów zastępczych cząstek, autor wprowadził podstawową definicję średnicy nominalnej cząstki uniezależniającą od sposobu pomiaru i kształtu cząstki. Definiowanie takie jest szczególnie przydatne w opisie procesu filtrowania płynów roboczych.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.