Isuzu 3YE1 korbowód

Korbowód do silnika Isuzu 3YE1 dostępny w naszej ofercie. Większość wersji korbowodów do Isuzu 3YE1 mamy dostępnych na miejscu. Do wielu wersji istnieje również możliwość zakupu korbowodów regenerowanych Isuzu 3YE1.  Zapytaj od razu o panewki do tego korbowodu. Są dostępne nie tylko panewki nominalne, ale również nadwymiarowe w różnych szlifach!

Włókniny, filce i przegrody ziarniste zaliczmy do grupy włóknistych i ziarnistych materiałów filtracyjnych. Włókniny są to wyroby włókiennicze, których strukturę stanowi warstwa włókien złączonych z sobą mechanicznie lub chemicznie. Niektóre włókniny mają wygląd filcopodobny i są nazywane filcami syntetycznymi.

Rozróżnia się:

-włókniny igłowane otrzymywane przez igłowanie runa igłami o specjalnych zaczepach.

Igłowanie ma na celu przeciągnięcie niektórych włókien prostopadle do podkładu runa i przez to uzyskanie stabilnej struktury włókienniczej,

-włókniny przerywane otrzymuje się przez napawanie lub spryskiwanie podkładu runa środkami chemicznymi (latexy, żywice) lub przez wprowadzanie do podkładu runa elementów termoplastycznych (włókien, proszków) i działanie odpowiedniej temperatury,

-włókniny otrzymywane bezpośrednio z polimerów,

-włókniny otrzymywane techniką papierniczą.

Metodą igłowania można otrzymywać włókniny wielowarstwowe o różnych strukturach warstw. Na włókniny mogą być używane włókna sztuczne, syntetyczne i naturalne. Do filtracji płynów w tłokowych silnikach spalinowych szczególnie nadają się do stosowania włókniny z włókien syntetycznych wykonanych z poliamidu, poliestru, poliakrylonitrylu, polipropylenu i polietylenu. Włókniny można używać w stanie surowym lub impregnowanie żywicami w celu uzyskania odpowiednich odporności na działanie gorącego oleju lub paliwa.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.