Isuzu 3YC1 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 3YC1 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

  • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
  • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
  • Jaki miał rozstaw śrub?
  • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

Sedymentujące cząstki zanieczyszczeń powodują zmiany stężenia, a tym samym i ciśnienia w zawiesinie. Ponieważ układ dąży do stanu równowagi, poziom cieczy wyrównawczej obniża się. Zmiana ciśnienia w słupie powietrza nad cieczą wyrównawczą powoduje przesuwanie się kropli cieczy w rurce pomiarowej w kierunku naczynia wyrównawczego. Przesunięcie kropli jest miarą zmiany stężenia w naczyniu sedymentacyjnym.

Zasadniczymi elementami aparatu Gonella są trzy metalowe rury. Rury zakończone są stożkowymi nasadkami. Wysokość rur wynosi 1 m, a ich średnice: 35, 70 i 140 mm. Pył zasypuje się do nasadki szklanej. Przez rury przepływa powietrze wymuszane dmuchawą. Powietrze z dmuchawy przepływa przez naczynie wypełnione chlorkiem wapnia, gdzie jest osuszane. Butla stanowi zbiornik wyrównawczy zapobiegając pulsacjom powietrza. W naczyniu znajduje się woda, która umożliwia zachowanie stałego nadciśnienia powietrza. Objętościowe natężenie przepływu powietrza zmierzone jest rotametrem. Statywy są elementami mocującymi rury pomiarowe oraz wibratory zapobiegające osadzaniu się pyłu na ściankach rur.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.