Isuzu 3YC1 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 3YC1 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 3YC1 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 3YC1 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 3YC1 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu 3YC1, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Źródłami zanieczyszczeń są zakłady przemysłowe, silniki spalinowe oraz pył unoszony z dróg przez pojazdy mechaniczne. W krajach wysoko uprzemysłowionych, mimo rozwoju przemysłu, emisja pyłu ograniczona jest przez stosowanie wysoko sprawnych urządzeń odpylających. Średnie stężenie pyłu w 60 miastach USA wynosiło w roku 1957 — 0,12 mg/m3, natomiast w 1970 r. – 0,10 mg/m3. W Paryżu stężenie zapylenia powietrza nie przekracza 0,14 mg/m3.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.