Isuzu 3YA1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3YA1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3YA1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3YA1.

W kolmatomierzu równoległym spadek ciśnienia jest taki sam w czasie na każdej szczelinie. Zaletami kolmatomierza równoległego w porównaniu z szeregowym są:

-uzyskanie dystrybuanty rozkładu wymiarów cząstek (każda szczelina daje informację o ilości cząstek o określonych wymiarach d),

-całkowite zablokowanie jednej ze szczelin nie zakłóca działania całego układu,

-istnieje możliwość regulacji spadku ciśnienia na szczelinie,

-przy ustaleniu spadku ciśnienia na szczelinie dokonuje się pomiaru tylko jednej zmiennej (natężenia przepływu).

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.