Isuzu 3YA1 wtryskiwacze

W ofercie wtryski do silnika Isuzu 3YA1. Wtryskiwacze Isuzu 3YA1 dostępne we wszystkich wersjach. Podaj pełne dane odczytane z wtryskiwacza. Zajmujemy się również profesjonalną regeneracją wtryskiwaczy Isuzu 3YA1.

Dla laminarnego przepływu gazu, którego gęstość zmienia się znacznie podczas przepływu, gradient ciśnienia jest proporcjonalny do średniej wartości przepływu. W przypadku przepływu molekularnego, który ma często miejsce dla przepływu gazu w warunkach podciśnienia przez materiał o małej średnicy porów wartość współczynnika przepuszczalności jest większa niż wyliczona ze wzorów.

Przepuszczalność określona prawem Darcy jest makroskopową charakterystyką materiału porowatego i jest zdeterminowana jego strukturą geometryczną. Istnieje wiele teorii wiążących przepuszczalność ze strukturą geometryczną. Jedną z nich jest teoria Kozeny’ego, w której struktura porowata przedstawiona jest w postaci wiązki rurek kapilarnych o jednakowej długości. Przekrój poprzeczny rurek może być dowolny. Na podstawie klasycznych równań hydrodynamiki dla przepływu laminarnego, Kozeny opisał przepuszczalność wzorem, wiążącym przepuszczalność  z maksymalną średnicą poru oznaczoną metodą Barusa.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.