Isuzu 3YA1 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 3YA1 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

  • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
  • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
  • Jaki miał rozstaw śrub?
  • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

W wadze Figurowskiego przesunięcie szalki rejestruje się na podziałce mikroskopu, a w wadze Sartorius urządzeniem rejestrującym przyrost masy w czasie jest waga analityczna połączona z urządzeniem piszącym. W innych wagach rejestruje się zmianę oporu elektrycznego spowodowaną obniżaniem szalki i wysuwaniem rdzenia z cewki połączonej ze źródłem prądu i wskaźnikiem.

W metodzie fotosedymentacji wykorzystuje się zjawisko absorpcji światła przez zawiesinę cząstek w gazie lub cieczy. Pomiar polega na rejestracji natężenia światła przed i po przejściu przez zawiesinę. Zakłada się przy tym, że ośrodkiem pochłaniającym jest płyn, a powierzchniami odbijającymi i rozpraszającymi światło są cząstki fazy zdyspergowanej. Można w ten sposób oznaczyć koncentrację cząstek, ich powierzchnię oraz średni wymiar. Wobec zależności współczynnika ekstynkcji (pochłaniania) światła od rodzaju (składu) zawiesiny, metoda wymaga wzorcowania dla każdego rodzaju zanieczyszczeń.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.