Isuzu 3YA1 tulejki korbowe

Tulejki do korbowodów Isuzu 3YA1. W ofercie do Isuzu 3YA1 nie tylko tulejki korbowodowe, ale również wiele innych części zamiennych.

Filtry grawitacyjne — oczyszczają olej i paliwo z największych cząstek zanieczyszczeń pod wpływem sił grawitacji. Wykonywane są zwykle w zestawieniu z filtrami przegrodowymi. W większości korpusów filtrów (szczególnie z wymiennymi elementami filtracyjnymi) przewidziane są swobodne pojemności dla odstoju cieczy. W celu ułatwienia osadzania cząstek zanieczyszczeń na wejściu odstojnika umieszcza się specjalne urządzenia kierujące odpowiednio strumień cieczy.

Filtry odśrodkowe (wirówki) – cząstki fazy stałej oddzielają się od cieczy pod  wpływem sił odśrodkowych. W zależności od wartości prędkości kątowej wirówki dzielą się na niskoobrotowe (5000-10 000 obr/min), wysokoobrotowe (10 000-20 000 obr/min) i ultrawirówki (powyżej 20 000 obr/min). Obecnie najbardziej rozpowszechnione są wirówki oleju z hydraulicznym napędem odrzutowym działające na zasadzie młynka Segera, gdzie obrót wirnika realizowany jest kosztem energii kinetycznej oleju.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.