Isuzu 3YA1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 3YA1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Zapewnienie należytej czystości płynu roboczego stanowi zasadniczy problem ze względu na różnorodność zastosowań płynu z jednej strony i możliwości realizacyjne źródeł zasilania z drugiej strony. Przyjmuje się najczęściej, że urządzenia pneumatyczne są zasilane płynem roboczym z centralnej stacji zasilania obsługującej wszystkie występujące w zakładzie urządzenia. Rzadziej spotykane rozwiązania polegają na zasilaniu urządzeń gazem roboczym ze źródeł w postaci akumulatorów pneumatycznych okresowo ładowanych.

Instalacja pneumatyczna składa się z dwu zespołów sprężarkowych pracujących jednocześnie, na przemian lub znajdujących się w układzie rezerwowania. Sprężone powietrze jest tłoczone do instalacji pneumatycznej wyposażonej w zawory odcinające poszczególne linie odbioru powietrza.

Linia zasilania obwodów automatycznej regulacji jest wyposażona w zestaw dwu połączonych szeregowo filtrów wstępnego i dokładnego oczyszczania, z odwadniaczami i najczęściej urządzeniami automatycznego usuwania wody oraz kondensatów innych cieczy przedzielonych reduktorem stałego ciśnienia.