Isuzu 3KR1 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 3KR1 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

  • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
  • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
  • Jaki miał rozstaw śrub?
  • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3KA1
  • Isuzu 3KC1
  • Isuzu 3KR2
  • Isuzu 3KB1

Zaletą metody sedymentacyjnej jest prosta aparatura, możliwość pomiaru średnic cząstek w szerokim zakresie, duża dokładność pomiaru oraz powtarzalność wyników pomiarów. W metodzie sedymentacji wymaga się niezmienności fazy rozpraszającej. Mogą wystąpić dwa przypadki rozmieszczenia fazy zdyspergowanej w ośrodku dyspersyjnym:

a) przed rozpoczęciem pomiaru faza zdyspergowana jest równomiernie rozmieszczona w ośrodku dyspersyjnym – sedymentacja zachodzi w każdym elemencie objętości badanego środowiska;

b) faza dyspersyjna nie zawiera fazy stałej, a badane zanieczyszczenia wprowadza się na powierzchnię cieczy w chwili rozpoczęcia pomiaru w postaci porcji zawiesiny – sedymentacja cząstek rozpoczyna się od powierzchni fazy dyspersyjnej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.