Isuzu 3KR1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3KR1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3KR1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Badania trwałości papierów filtracyjnych prowadzi się z punktu widzenia praktycznego oznaczenia odporności na działanie „statyczne” cieczy i gazów, obserwacji zachowania się próbek w przepływającym płynie oraz czasu pracy (czasu filtrowania). Badania porównawcze papierów filtracyjnych rozumiane jako badania mające na celu wyznaczenie czasu filtrowania różnych materiałów, po którym nastąpi krytyczny wzrost ciśnienia filtrowania przy stałym natężeniu przepływu lub też zmniejszenie natężenia przepływu oleju do wartości krytycznej (określonej warunkami technicznymi) przy stałym natężeniu przepływu, albo też zmniejszenie natężenia przepływu oleju do wartości krytycznej (określonej warunkami technicznymi) przy stałym ciśnieniu filtrowania, można przeprowadzić jedynie dla ustalonych parametrów zanieczyszczeń (stały rozkład wymiarowy i stała koncentracja). Zmiana warunków doświadczenia przy badaniu różnych materiałów utrudnia opracowanie wyników i czyni je mniej przejrzystymi.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.