Isuzu 3KC1, 2KC1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3KC1, 2KC1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3KC1, 2KC1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3KC1, 2KC1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3KA1
  • Isuzu 3KB1
  • Isuzu 3KR1
  • Isuzu 3KR2

W urządzeniach ultradźwiękowych do pomiaru odbite fale ultradźwiękowe wracają znowu do przetwornika, przekształcane są w impulsy elektryczne, które po wzmocnieniu podawane są na ekran oscyloskopu. Cząstki zanieczyszczeń obserwuje się na ekranie w postaci pionowego piku sygnału o wysokości proporcjonalnej do wymiaru cząstki. Wysokość piku sygnału na ekranie cechuje się za pomocą sztucznie wprowadzonych cząstek o znanych wymiarach i zadanej koncentracji. Specjalne urządzenie steruje częstotliwością operacji pomiaru tak, że każda cząstka znajduje się w kontrolowanej objętości cieczy tylko w ciągu określonego czasu. Sygnały pochodzące od pęcherzyków powietrza nie zniekształcają wskazań, gdyż impulsy pochodzące od nich i obserwowane na ekranie oscyloskopu mają kierunek przeciwny w stosunku do impulsów pochodzących od cząstek fazy stałej (ich gęstość jest większa niż gęstość pęcherzyków powietrza).

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.