Isuzu 3KC1, 2KC1 panewki wałka rozrządu

W ofercie panewki wałka rozrządu do silnika Isuzu 3KC1, 2KC1. Panewki dostępne w naszej ofercie – na stanie lub na zamówienie. W ofercie także inne elementy rozrządu do Isuzu 3KC1, 2KC1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3KA1
  • Isuzu 3KB1
  • Isuzu 3KR1
  • Isuzu 3KR2

Przebieg i rodzaj procesu filtracji jest m.in. zdeterminowany właściwościami fizyko- chemicznymi filtrowanej zawiesiny. Zawiesina jest układem heterogenicznym (wieloskładnikowym), składającym się z dwóch faz: stałej—zdyspergowanej i ciekłej—dyspergującej. Do zjawisk fizycznych występujących na granicy faz dyspersyjnej i zdyspergowanej należy np. agregacja pod wpływem sił Wan der Waalsa, do chemicznych np. adsorpcja substancji powierzchniowo aktywnych.

Procesy adsorpcji i desorpcji. Adsorpcją nazywamy proces zagęszczenia substancji gazowej lub rozpuszczonej na powierzchni rozdziału faz (ciała stałego lub cieczy). Rozróżnia się adsorpcję fizyczną (Wan der Waalsa), której siły mają charakter elektryczny (oddziaływanie molekuł z dipolami trwałymi i indukowanymi, oddziaływanie między niepolamymi molekułami) oraz adsorpcją chemiczną (chemisorpcją), której siły mają charakter chemiczny (wiązania jonowe, kowalencyjne i koordynacyjne).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.