Isuzu 3KC1, 2KC1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 3KC1, 2KC1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Do produkcji porowatego PCW nadaje się metoda polegająca na wymywaniu substancji rozpuszczalnych; skrobi, siarczanu amonowego itp. Materiał porowaty otrzymany za pomocą skrobi ma jednorodną, mikroporowatą strukturę o otwartych porach. Tworzywo to znane pod nazwą „Standard-Porwic” ma zdolność zatrzymywania cząstek o średnicy większej od 0,001 mm, przepuszczając gazy i ciecze. Możliwe jest też porowanie PCW za pomocą metalicznego glinu i magnezu oraz roztworu 15-1-20% ługu sodowego.

Tworzywa mikroporowate o otwartych porach otrzymuje się stosując opisane poprzednio metody. Większość opracowań dotycząca tych zagadnień jest zastrzeżona patentami. Poniżej opisano sposób wytwarzania mikroporowatego materiału filtracyjnego z polichlorku winylu Winipor. Materiał ten uzyskuje zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, szczególnie na rozciąganie, uzyskaną przez zastosowanie równomiernej jedno- lub wielowarstwowej mikroporowatej struktury kanalików przelotowych. Kanaliki te otrzymuje się przez połączenia wielu warstw materiału porowatego za pomocą wiązań międzycząsteczkowych i przez wzmocnienie siatką metalową, połączoną z warstwą mikroporowatego polichlorku winylu siłami adhezji lub kohezji.