Isuzu 3KC1, 2KC1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3KC1, 2KC1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3KC1, 2KC1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Metody pomiarowe stosowane do oceny własności różnych materiałów porowatych (np. metalowych filtrów spiekanych oraz sit filtracyjnych), wykorzystane w badaniach papierów filtracyjnych, nie ulegają zasadniczej zmianie. Jedyną różnicą jest konieczność stosowania mniejszych powierzchni próbek papierów w porównaniu np. z materiałami spiekanymi. Użycie sit podporowych i rusztów podtrzymujących wykazuje, że błędy popełniane przy tym są porównywalne z błędami wynikającymi z przyjęcia mniejszej powierzchni próbek papierów do badań.
W celu zorientowania się czy posiadane papierowe materiały filtracyjne mogą być zastosowane w filtrach płynów roboczych, należy przeprowadzić wstępną selekcję polegającą na obserwacjach wizualnych, badaniach mikroskopowych struktury materiałów oraz badaniach zachowania się wybranych próbek przy statycznym i dynamicznym oddziaływaniu płynu roboczego. Próbki badanych papierów nie powinny zmieniać struktury włóknistej w ciągu trzymiesięcznego okresu przetrzymywania ich w płynie roboczym.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.