Isuzu 3KB1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3KB1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3KB1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3KB1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3KA1
  • Isuzu 3KC1
  • Isuzu 3KR1
  • Isuzu 3KR2

W metodzie spektralnej cząstki zanieczyszczeń są zasysane ze stałą prędkością przez łuk spektrografu. Cząstki przechodzące przez łuk parują i dają impulsy świetlne o natężeniu zdeterminowanym przez wymiar cząstek, dla substancji o jednorodnym składzie chemicznym. Impulsy te są zamieniane na impulsy elektryczne, które są rejestrowane.

Metoda przenikalności magnetycznej polega na pomiarze przenikalności magnetycznej w zgromadzonych na płycie cząstkach. Wymiarowania dokonuje się za pomocą sit. Nefelometria ma zastosowanie do oznaczania składu granulometrycznego aerozolu o niskim stopniu dyspersji, gdzie zmniejszenie natężenia światła przechodzącego jest proporcjonalne do powierzchni cząstek. Metoda pomiaru opiera się na wykorzystaniu zjawiska Tyndalla.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.