Isuzu 3KB1 panewki wałka rozrządu

W ofercie panewki wałka rozrządu do silnika Isuzu 3KB1. Panewki dostępne w naszej ofercie – na stanie lub na zamówienie. W ofercie także inne elementy rozrządu do Isuzu 3KB1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3KA1
  • Isuzu 3KC1
  • Isuzu 3KR1
  • Isuzu 3KR2

Istnieje kilka teorii, z których najbardziej rozpowszechniona jest teoria monomolekulamej adsorpcji Langmuira. Wg niego adsorpcja spowodowana jest przede wszystkim siłami walencyjnymi. Adsorpcja molekuł adsorbatu zachodzi na centrach aktywnych, którymi są występy, wierzchołki lub nierówności na powierzchni adsorbenta.

Właściwości elektrokinetyczne zawiesin i osadów. Zjawiska elektrokinetyczne mają bezpośredni lub pośredni wpływ na procesy filtracji wysoko-dyspersyjnych zawiesin. Praktycznie wszystkie cząstki zdyspergowane o wymiarach kilku mikronów i mniejsze niosą na sobie ładunek elektryczny w stosunku do otaczającej ich cieczy. Ładunek ten powstaje w wyniku selektywnej adsorpcji jonów określonego znaku z ośrodka dyspersyjnego lub dysocjacji molekuł, tworzących cząstki. Chociaż zawiesina jako całość jest elektrycznie obojętna, to w ośrodku dyspersyjnym powinny być ładunki o przeciwnych znakach, kompensujące ładunki cząstek i rozmieszczone w bezpośredniej bliskości od ich powierzchni.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.