Isuzu 3KB1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 3KB1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Ogrzewanie w procesie wytwarzania porowatego PCW może przebiegać w dwojaki sposób: pierwszy z nich polega na ogrzaniu pasty do temperatury 100°C w ciągu 30 min, w celu rozłożenia poroforu i nadania PCW struktury porowatej. Właściwe żelowanie następuje przy ogrzaniu do temperatury 160°C w ciągu następnych 30 min. Drugim sposobem porowania jest ogrzewanie pasty w temperaturze 160UC w ciągu 30 min. Forowanie i żelowanie zachodzą wówczas jednocześnie.

Inna metodą otrzymywania porowatego PCW o średnicy cząstek większej od 0,001 mm jest poddanie mieszany PCW lub jej kopolimeru z octanem winylu i innymi dodatkami spiekaniu w polu elektrycznym wysokiej częstotliwości pod małym ciśnieniem, natomiast bezciśnieniowe metody otrzymywania porowatego PCW za pomocą wody utlenionej oraz w obecności wody utlenionej i dwuizocyjanianu toluilenu są opisane w patentach.