Isuzu 3KB1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3KB1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3KB1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

W zakresie parametrów przepływowych najwygodniejsze jest przedstawienie wyników w postaci wykresów lub tabeli. Uzyskane wyniki umożliwiają znalezienie odpowiednich punktów porównawczych dla różnych materiałów filtracyjnych. Na ogół są porównywane punkty charakterystyki przepływowej dla powietrza oraz dla cieczy wzorcowej (woda lub olej) o znormalizowanym składzie chemicznym w ściśle określonej temperaturze.
W zakresie badań punktów charakterystyki odfiltrowania istotne znaczenie ma określenie metody pomiarowej i czynnika filtrowania (gaz, ciecz) ze względu na duże rozbieżności w wynikach badań filtrowania cieczy i gazów, wynikające w obu przypadkach z odmienności zasad zatrzymywania zanieczyszczeń. Wydaje się jednak, że jedynie obiektywną ocenę własności filtracyjnych różnych materiałów można przeprowadzić przedstawiając wyniki badań w postaci znormalizowanej charakterystyki odfiltrowania.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.