Isuzu 3CC1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3CC1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3CC1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3CC1.

W metodzie izolowanego włókna zakłada się:

-przepływ laminamy,

-kulisty kształt cząstek aerozolu,

-wychwycenie każdej cząstki aerozolu, która weszła w kolizję z włóknem,

-„continuum” dla przepływającego płynu,

-brak działania chemicznego lub mechanicznego aerozolu na filtr.

Efektywność osadzania się cząstek na pojedynczych włóknach jest punktem wyjścia do rozpatrywania efektywności filtracji całego filtru. Wpływ sąsiednich włókien – efekt interferencyjny uwzględnia się przez wprowadzenie empirycznych lub półempirycznych współczynników.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.