Isuzu 3CC1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 3CC1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Surowcem do otrzymywania porowatego PCW jest polimer chlorku winylu. Do otrzymywania miękkiego PCW o otwartych porach, firma ICI zaleca stosowanie np. polimeru o nazwie Corwic

P65/49/11. Innymi surowcami służącymi do wytwarzania porowatego PCW są zmiękczacze, których ilość dochodzi często do 100 i więcej procent wagi polimeru. Do najczęściej stosowanych zmiękczaczy należą ftalany: etyloheksylowy, butylowy i oktylowy oraz fosforany — trójkrezylowy, oktyłowodwufenylowy i trójtolilowy. W celu stabilizowania PCW dodaje się niewielkich ilości stabilizatora. Stabilizatorami są głównie krzemiany, węglany i stearyniany ołowiu, kadmu, baru i organiczne związki cyny.