Isuzu 3CC1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3CC1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3CC1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

W zakresie badań papierów filtracyjnych jest wskazane zastosowanie następujących metod badawczych w celu określenia dokładności absolutnej i nominalnej:
– metoda podstawowa polegająca na badaniu efektywności odfiltrowania z dwu przepływów,
– metoda testowa, z wprowadzeniem zanieczyszczeń do płynu filtrowanego, polegająca na liczeniu cząstek zanieczyszczeń przed i za filtrem, określeniem ich wymiarów i wyznaczaniu punktów charakterystyki odfiltrowania zgodnie z równaniem definicyjnym. Wybór sposobu liczenia cząstek zanieczyszczeń zależy od dysponowanego zaplecza laboratoryjnego,
— metoda z zastosowaniem kolmatomierzy laboratoryjnych, polegająca na określeniu względnego spadku ciśnienia (lub przepływu) płynu w czasie przed i za badanym materiałem filtracyjnym, lub metoda kolmatomierzy eksploatacyjnych, działających automatycznie.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.