Isuzu 3CB1 tulejki korbowe

Tulejki do korbowodów Isuzu 3CB1. W ofercie do Isuzu 3CB1 nie tylko tulejki korbowodowe, ale również wiele innych części zamiennych.

Wirówki i pełnoprzepływowe filtry papierowe nie zatrzymują dodatków dyspergujących zawartych w świeżym oleju, natomiast zatrzymują je w małej ilości filtry kartonowe (typu DASFO). Zmiana koncentracji dodatku zachodzi wg takiego samego prawa, jak zmniejszanie się ilości zanieczyszczeń, na których osadzają się molekuły dodatku dyspergującego.

Istotny wpływ na dobór filtru oleju do silnika oraz proces filtracji ma objętość układu smarowania, wydatek pompy oleju, ciśnienie w układzie oraz ilość i umiejscowienie filtrów oleju. Ze zmniejszeniem ilości oleju w układzie filtracja jest bardziej efektywna w związku ze zwiększeniem częstotliwości przechodzenia tych samych porcji oleju przez filtr dokładnego oczyszczania.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.