Isuzu 3CB1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3CB1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3CB1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3CB1.

Oznaczenie CaO polega na strąceniu wapnia w postaci szczawianu w środowisku słabo  amoniakalnym, odsączeniu i wyprażeniu osadu do tlenku wapnia. Istnieją poza tym metody: mikroskopowe, termoróżnicowe, rentgenograficzne, które nie są stosowane w technice filtracji powietrza zasysanego do tłokowych silników spalinowych.

W modelach teoretycznych filtracji aerozolu rozpatruje się pole prędkości, powstające wokół pojedynczego, izolowanego cylindrycznego włókna, prostopadle ustawionego do strumienia przepływającego aerozolu. Jest to podejście klasyczne zapoczątkowane przez Irvinga Langmuira.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.