Isuzu 3CA1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3CA1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3CA1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3CA1.

Do wykonania analizy chemicznej potrzeba ok. 1 g suchych zanieczyszczeń. Analizę składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wykonuje się dla następujących celów:

-w badaniach identyfikacyjnych pyłów drogowych,

-przy doborze zanieczyszczeń testowych do badania filtrów powietrza w warunkach laboratoryjnych,

-przy badaniu wpływu zanieczyszczeń powietrza na zużycie elementów silnika.

Oznaczanie krzemionki w pyle drogowym wykonuje się przez prażenie próbki pyłu w tyglu platynowym z dodatkiem sody bezwodnej. Stop po zakrzepnięciu i ostudzeniu ługuje się gorącą wodą. Otrzymany roztwór umieszcza się w parownicy i dodaje się kwasu solnego, a następnie wody. Następnie odsącza się krzemionkę na sączku z bibuły i osad przemywa się. Sączek z osadem ogrzewa się do zwęglenia w tyglu platynowym po zwilżeniu H2S04. Po spaleniu węgla próbkę wypraża się w temp. 1000°C do stałej masy. Aby otrzymać dokładną zawartość krzemionki (bez domieszek), postępuje się jak w przypadku analizy zanieczyszczeń oleju.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.