Isuzu 3CA1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 3CA1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 3CA1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 3CA1 dostępne na miejscu.

W hydraulicznych układach przemysłowych, lepkość oleju powinna się zawierać w zakresie: dolna granica 2 stopni Englera przy 50°C (ze względu na przecieki), górna granica 120 stopni Englera. Powyżej tej górnej granicy lepkości olej nie może być pompowany. W tym zakresie może łatwo wystąpić kawitacja.

Własności oleju podczas dłuższej pracy mogą ulegać zmianie. Należy prowadzić okresową kontrolę lepkości i zmiany liczby kwasowej, w celu stwierdzenia oznak starzenia się oleju. Najlepiej jest określić dokładnie warunki techniczne takich prób, wskazujących na możliwość utrzymywania parametrów urządzenia hydraulicznego w ścisłej charakterystyce energetycznej, co stanowi jego przewagę nad innymi urządzeniami, np. elektrycznymi.

Istnieje możliwość wyboru między kilkoma typami cieczy roboczych: woda, oleje syntetyczne, oleje mineralne, ciekłe metale. Ciecze pochodzenia syntetycznego, jeśli są ognioodporne, mają zarazem wysoką wydajność i uniemożliwiają powstanie pożaru nawet przy przeciekach lub uszkodzeniach układu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.