Isuzu 3CA1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3CA1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3CA1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Opracowanie metody pomiarów własności papierów filtracyjnych polega na określeniu warunków technicznych prób mających na celu wyznaczenie wartości parametrów badanych papierów. O ile metody badań własności zawartych w punktach a, b, c są dostatecznie jasno i dokładnie opracowane (patrz: odpowiednie normy PN, DIN, GOST, przepisy ASTM i inne) oraz opisane w wielu książkach, o tyle określenie własności filtracyjnych z punktu widzenia zastosowań papierów, szczególnie w hydraulice olejowej, nie jest praktycznie rozwiązane.
Największą trudność w opracowaniu metod badania papierów przeznaczonych do filtrowania olejów stwarzają występujące duże obciążenia, zależne od lepkości cieczy i prędkości jej przepływu oraz dużych zmian lepkości cieczy z temperaturą. Oprócz tego, występowanie wielu dodatków uszlachetniających w olejach uniemożliwia dostatecznie ścisłe określenie przydatności danego papieru filtracyjnego. Ponadto, ze względu na stosunkowo niską wytrzymałość mechaniczną papierów należy stosować odpowiedni sposób formowania wkładów filtrów, niskie spadki ciśnień na wkładzie filtracyjnym, podpory w postaci sit metalowych, wąski zakres zmian temperatury pracy itd. W związku z tym również jest konieczne prowadzenie długotrwałych badań różnych gatunków olejów stosowanych jako ciecze robocze.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.