Isuzu 3AB1, 3AA1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3AB1, 3AA1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3AB1, 3AA1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3AB1, 3AA1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3AB1
  • Isuzu 3AD1
  • Isuzu 3AF1
  • Isuzu 3AE1
  • Isuzu 3AA1
  • Isuzu 3ADI
  • Isuzu 3AD-1
  • Isuzu 3AEI
  • Isuzu 3AF1
  • Isuzu 3AF1

Urządzenie ultradźwiękowe do pomiaru składu granulometrycznego zanieczyszczeń cieczy działa na zasadzie defektoskopu ultradźwiękowego. Pozwala ono identyfikować cząstki zanieczyszczeń o wymiarach do 1 µm w próbce lub strumieniu cieczy. Składa się ono z generatora impulsów, które są przekształcane w przetworniku w drgania ultradźwiękowe przekazywane do badanej próbki cieczy.

Fale ultradźwiękowe przechodzą bez odbicia przez czystą ciecz, jeżeli nie napotkają obszaru o innej gęstości lub jednorodności w postaci cząstek fazy stałej lub pęcherzyków powietrza. W przypadku istnienia obcych cząstek stałych następuje odbicie fali ultradźwiękowej, przy czym energia odbicia fal zmienia się w zależności od gęstości cieczy, która zależy od koncentracji fazy rozproszonej.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.