Isuzu 3AB1, 3AA1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do Isuzu 3AB1, 3AA1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 3AB1, 3AA1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 3AB1, 3AA1 dostępne na miejscu.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3AB1
  • Isuzu 3AD1
  • Isuzu 3AF1
  • Isuzu 3AE1
  • Isuzu 3AA1
  • Isuzu 3ADI
  • Isuzu 3AD-1
  • Isuzu 3AEI
  • Isuzu 3AF1
  • Isuzu 3AF1

Klasyfikacje cieczy roboczych ze względu na skład chemiczny oraz ze względu na lepkość wyróżniają kilka grup cieczy (ekstra płynne, bardzo płynne, półpłynne, półgęste, gęste i bardzo gęste). Różnica polega na nieco odmiennych wartościach zakresów poszczególnych grup dla odpowiednich temperatur.

Ciecze robocze można podzielić biorąc pod uwagę temperaturę. Wyróżniamy tu podział  ze względu na temperaturowe warunki pracy (zakres temperatur otoczenia, w jakich może pracować urządzenie) oraz ze względu na własności termiczne. Ponieważ każda ciecz pali się w określonych warunkach, ciecze określone jako palne i niepalne nie wykazują skłonności do rozprzestrzeniania się płomienia na otaczającą ciecz w przypadku zapłonu miejscowego. W klasyfikacji ze względu na własności termiczne wyróżniamy:

                – ciecze palne (temp. zapłonu do +200°C);

                – ciecze trudno palne (temp. zapłonu +200 do +300°C);

                – ciecze niepalne (temp. zapłonu powyżej 300°C).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.