Isuzu 3AB1, 3AA1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3AB1, 3AA1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3AB1, 3AA1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Istotnymi z punktu widzenia zastosowań papierów w budowie filtrów cieczy i gazów są ich następujące własności: a) geometryczne (grubość, gramatura, porowatość, wymiary porów), b) fizykochemiczne (gęstość, zachowanie się w stosunku do cieczy i gazów: stopień pęcznienia lub kurczenia się, chłonność cieczy, odkształcalność termiczna, przewodność cieplna, temperatura palenia się itp.), c) mechaniczne (odkształcalność mechaniczna, odporność na zerwanie, przedarcie, zginanie, łamanie rozwarstwianie, twardość), d) filtracyjne (charakterystyka odfiltrowania dla cieczy i gazów, opory przepływu, czas filtrowania), e) inne, wynikające ze specyfiki zastosowań.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.