Isuzu 2AB1, 2AA1 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 2AB1, 2AA1 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

  • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
  • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
  • Jaki miał rozstaw śrub?
  • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

Wymiar dynamiczny jest charakterystycznym wymiarem cząstki zastępczej, której bezwzględna wartość prędkości ruchu w określonym ośrodku jest taka sama, jak cząstki rzeczywistej. Przy badaniu procesów filtrowania i identyfikacji zanieczyszczeń konieczna jest znajomość wymiarów cząstek oraz ich rozkład wymiarowy, np. rozkład liczby cząstek w funkcji średnicy.

Wyniki analizy granulometrycznej zanieczyszczeń powietrza, paliwa, oleju można przedstawić w postaci tabelarycznej lub graficznej. Pełną ocenę wyników analizy można uzyskać na podstawie obu charakterystyk. Najczęściej do analizy wykorzystuje się licznik typu Coulter. Licznik zlicza ilość cząstek pyłu w założonej objętości komory licznika. Przed pomiarem ustala się wielkość przedziału poszczególnych klas ziarnowych. Wielkości klas są jednakowe lub różne. W licznikach elektrycznych z zasady wielkości klas są różne.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.