Isuzu 2AB1, 2AA1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 2AB1, 2AA1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 2AB1, 2AA1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Poprzez wieloletnie prace badawcze nad wyprodukowaniem tanich materiałów tkanych nie uzyskano dotychczas zadowalających wyników i dlatego dolną granicę opłacalnego, powszechnego stosowania, np. sit filtracyjnych, stanowi wymiar 40m. Chociaż obecnie są produkowane tkane sita filtracyjne o wymiarach oczek 10÷20 µm, a nawet poniżej tej wartości, to jednak wysoka cena oraz najczęściej konieczność prasowania i dalszej obróbki termochemicznej takich sit nie sprzyja ich stosowaniu w szerokim zakresie w większości rozwiązań przemysłowych. Z kolei tkanie sit z tworzyw sztucznych o bardzo małych wymiarach oczek jest trudne technologicznie i nie zapewnia stałości wymiarów geometrycznych, a zatem i jednoznacznych charakterystyk filtracyjnych.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.