Isuzu 2.2DI wałek rozrządu

Wałek rozrządu do silnika Isuzu 2.2DI. Wałki do silników Isuzu dostępne na miejscu lub na zamówienie. Zapytaj również o możliwość zakupu regenerowanego wałka rozrządu do Isuzu 2.2DI. Do wałków oferujemy również panewki wałka oraz inne części silnikowe.

Do grupy makroczynników wpływających na proces filtracji należą: powierzchnia przegrody filtracyjnej, gradient ciśnienia na przegrodzie, grubość warstwy osadu, lepkość fazy dyspersyjnej. Wartość tych zmiennych można dokładnie określić przy pomocy odpowiednich przyrządów.

Do grupy mikroczynników zalicza się: wymiary i kształt porów osadu i przegrody filtracyjnej, kształt i struktura fazy zdyspergowanej, grubość podwójnej warstwy elektrycznej na powierzchni cząstek stałych itp. Ich wartości nie można dokładnie zmierzyć. Wynika to z niewielkich wymiarów cząstek fazy zdyspergowanej oraz porów przegrody, nierównomiemości tych wymiarów oraz różnorodności form, cząstek stałych i porów.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.