Isuzu 2.2DI rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 2.2DI. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 2.2DI. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 2.2DI.

Metoda SAA pozwala na oznaczanie śladowych ilości metali w roztworach wodnych i w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. Do zalet metody należą:

-duża selektywność oznaczeń, co pozwala na badanie w jednym roztworze zawartości kilku metali bez stosowania dodatkowych operacji w postaci strącania, ekstrakcji itp.

-wysoka czułość (rzędu setnych części mg/kg). Z różnicy ciężarów tygla przed i po reakcji z kwasem fluorowodorowym oblicza się dokładną zawartość krzemionki. Analizę chemiczną zanieczyszczeń paliwa wykonuje się dla następujących celów: -identyfikacji zanieczyszczeń, -badania procesów zmian składu chemicznego paliwa, -badania składu chemicznego zanieczyszczeń paliwa, aby opracować -kryteria doboru zanieczyszczeń modelowych do badania filtrów paliwa.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.