Isuzu 2.2DI pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 2.2DI dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 2.2DI dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 2.2DI podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 2.2DI te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

  • Isuzu 2.2DI
  • Isuzu 2.2 DI
  • Isuzu DI 2.2

W ofercie również wentylator silnika Isuzu 2.2DI, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Wszystkie materiały używane do wyrobu maszyn zmieniają, w większym czy mniejszym stopniu, swoje właściwości fizyczne przy wzroście temperatury, a między innymi i twardość, powierzchnie zaczęłyby się zacierać, od czego już tylko krok do wzajemnego zakleszczenia. Intensywne chłodzenie współpracujących powierzchni przesunęłoby niewątpliwie zakleszczenie w czasie, ale w żadnym wypadku nie wyeliminowałoby go.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.