Isuzu 2.2DI podkładki pod wtryski, uszczelki wtrysków

Mamy w ofercie podkładki pod wtryskiwacze Isuzu 2.2DI, uszczelki pod wtryski oraz przewody wtryskiwaczy Isuzu 2.2DI. Zadaj zapytanie o części. Jeżeli w Twojej wersji Isuzu 2.2DI uszczelnienia mają kształt stożkowy lub lejkowaty – pomocne będzie zdjęcie i wymiary, ponieważ jest klika wersji Isuzu 2.2DI w zależności od aplikacji silnika.

Obliteracja (zarastanie, zamulanie)to zjawisko występujące przy przepływach przez szczeliny włoskowate, polegające na adsorbowaniu cząstek cieczy przez ścianki szczeliny (kapilary) i narastaniu grubości nieruchomej części (warstwy granicznej cieczy), a przez to powodujące zmniejszenie się przekroju czynnego szczeliny (kapilary). Obliteracja całkowita jest to zjawisko zarastania całkowitego szczeliny polegające na działaniu sił międzycząsteczkowych, sił oddziaływania elektrycznego oraz sił mechanicznych na granicy ośrodków fazy ciekłej (cieczy hydraulicznej) i stałej (ścianek wewnętrznych szczelin; kapilar) powodujące zjawisko adsorpcji, wskutek czego przy ścianie tworzy się quasi-twarda warstwa lub warstwa o anormalnej lepkości, różnica się pod względem wielkości i własności od lepkości warstwy środkowej; w wyniku tego część warstwy granicznej będzie utrwalona na powierzchni ścianki (metalu) i nabierze cech własności ciała stałego.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.