Isuzu 4LB1 wał korbowy silnika

Wał korbowy do Isuzu 4LB1 dostępny w naszej ofercie. Zapytaj również o wał używany lub regenerowanych do Isuzu 4LB1. Mamy również w ofercie panewki wału do Isuzu 4LB1.

Pamiętaj! Oferujemy panewki nadwymiarowe do wszystkich rodzajów wałów korbowych ISUZU 4LB1. Mamy w ofercie także panewki w wysokich nadwymiarach!

Na wartość stężenia zapylenia powietrza wokół pojazdów mają wpływ następujące czynniki:

-rodzaj podłoża – wpływa na wartość stężenia zapylenia i właściwości fizyko-chemiczne pyłu;

-ruch innych pojazdów – pojazdy emitują pył do atmosfery w gazach spalinowych, poza tym powodują unoszenie pyłu z nawierzchni dróg (liczba pojazdów w kolumnie, mijanie lub wyprzedzanie, odległości między pojazdami mają bezpośredni wpływ na wartość stężenia zapylenia powietrza i skład granulometryczny pyłu);

-prędkość jazdy-wpływa na wartość stężenia zapylenia i skład granulo-metryczny pyłu;

-warunki meteorologiczne (opady, kierunek wiatru, wilgotność, pora roku) zasadniczo wpływają na wartość stężenia zapylenia i skład granulometryczny;

-właściwości aerodynamiczne samochodu-wpływają na wartość stężenia zapylenia i w pewnym stopniu na skład granulometryczny pyłu.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.