Isuzu 4LB1 podkładki pod wtryski, uszczelki wtrysków

Mamy w ofercie podkładki pod wtryskiwacze Isuzu 4LB1, uszczelki pod wtryski oraz przewody wtryskiwaczy Isuzu 4LB1. Zadaj zapytanie o części. Jeżeli w Twojej wersji Isuzu 4LB1 uszczelnienia mają kształt stożkowy lub lejkowaty – pomocne będzie zdjęcie i wymiary, ponieważ jest klika wersji Isuzu 4LB1 w zależności od aplikacji silnika.

Zakresem nominalnych wymiarów cząstkio kształcie nieregularnym Xmin-Xmax nazywa się najmniejszy zakres średnic odpowiadający wartości 0 i 1 prawdopodobieństwa zatrzymania lub przejścia cząstki przez otwory kołowe w średnicy Y = Xmin i Y = Xmax. Zakres wymiarowy cząstki o najprostszym przypadku odpowiada geometrycznie wartościom mieszczącym się między średnicami koła opisanego w „najwęższym” i „najszerszym” przekroju rzutu cząstki.

W praktyce korzysta się z wielu definicji średnic zastępczych i umownych cząstki. Wyróżnia się zastępcze wymiary geometryczne związane z powierzchnią i objętością cząstki, umowne wymiary geometryczne związane z oceną rzutu cząstki na płaszczyznę (tzw. wymiary projekcyjne) oraz wymiary określone na podstawie cech fizyko-chemicznych cząstek (cechy płynodynamiczne, radiacyjne, cieplne, elektryczne, itp.).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.