Isuzu 4LB1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 4LB1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 4LB1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 4LB1 dostępne na miejscu.

Wśród cieczy syntetycznych największe zastosowanie znalazły obecnie ester kwasu fosforowego i ciecze krzemoorganiczne. Temperatura pracy cieczy na estrach wynosi 150°C. Dobrze rozpuszcza się w nich woda i oleje mineralne. Własności są na ogół zbliżone do własności olejów mineralnych z wyjątkiem gęstości, która wynosi ok. 1,3 g/cm3. Ciecze krzemoorganiczne (silikonowe) mają bardzo korzystny przebieg zależności lepkość-temperatura, mniejszą smarność i są stosunkowo drogie. Zastosowanie ich jest celowe w przypadku, gdy chodzi o uzyskanie wysokich wskaźników lepkości w niskich (od ~50°C) i wysokich temperaturach pracy (powyżej 100°C). Węgliki fluoru mimo dobrych własności są rzadko stosowane ze względu na wysoką cenę.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.