TAKEUCHI TL 220 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TL220. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TL 220 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Pomiar położenia przedmiotu za pomocą pary przetworników obrazu Wyznaczenie położenia przedmiotu za pomocą przetworników obrazu wymaga              , zastosowania pary przetworników obrazu, w których polu widzenia znajduje się przedmiot, widziany przez każdy przetwornik pod innym kątem zaopatrzenia przedmiotu w znacznik, którego obecność jest łatwa do wykrycia przez przetwornik obrazu zastosowania komputera do przetwarzania, informacji dostarczanych przez przetworniki obrazu na współrzędne położenia przedmiotu. Zakłada się, że punkt przecięcia osi optycznych obydwu przetworników wyznacza początek układu współrzędnych kartezjańskich Oxy, oraz zakłada się, że oba przetworniki są równoległe od początku tego układu współrzędnych. Znacznik przedmiotu, oznaczony symbolem P, ma współrzędne kartezjańskie xP, yP. Obraz tego znacznika na ekranie lewego przetwornika obrazu ma współrzędną Rys. 3.46. Podstawowe zależności geometryczne dla pomiaru polo żenią przedmiotu za pomocą dwóch przetworników obrazu xp, yp — współrzędne kartezjanskte znacznika P xip, xfip — współrzędne obrazów na ekranach przetwornika a, d,h, b —stałe parametry układu optycznego i układu odniesienia 0 xLP, a na ekranie prawego przetwornika xRP.