TAKEUCHI TB 219 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB219. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 219 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB219 takie jak: TAKEUCHI TB219A, TAKEUCHI TB219S.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Metoda Poldi nadaje się do szybkich porównawczych pomiarów twardości. Metoda ta jest mało dokładna i mimo prób zwiększenia jej dokładności nie zapewnia ona wiarygodnych wyników. Ponadto ze względu na szybkie zużywanie się płytki wzorcowej i ich duży koszt, metoda ta jest bardzo nieekonomiczna i możliwość szerszego stosowania jest bardzo problematyczna. Takie wyznaczanie dynamicznej twardości jest bardzo dogodne przy badaniu metali w temperaturach podwyższonych, gdyż dzięki bardzo krótkiemu stykowi kulki z badanym przedmiotem otrzymany odcisk odpowiada rzeczywiście twardości w temperaturze podwyższonej. Metoda dynamicznego wciskania kulki ma również zastosowanie do pomiarów twardości dużych przedmiotów, których twardości nie można mierzyć sposobami statycznymi wciskania wgłębnika.