TAKEUCHI TB 128 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB128. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 128 FR części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB128 takie jak: TAKEUCHI TB128FR.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Parametry dynamiczne: siły skrawania styczna siła skrawania Pz (działa w kierunku ruchu głównego); posuwowa siła skrawania Px (działa w kierunku ruchu posuwowego);

odporowa siła skrawania Py (w przypadku noży działa w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez Px i Pz, w przypadku frezów działa w kierunku prostopadłym do Pz przecinając oś narzędzi obrotowych;) wypadkowa siła skrawania jest geometryczną sumą wypadkowych sił cząstkowych. Opór właściwy skrawania jest to stosunek stycznej siły skrawania Pz do nominalnego pola poprzecznego warstwy skrawanej F (przekroju wióra) kc1=Pz/pg; Moment skrawania Mskr=Pzr jest to moment obrotowy równy iloczynowi stycznej siły skrawania przez ramię jej działania; Główna moc skrawania wyznacza się z wzoru Ng = Pzv/1000*60 [kW].