TAKEUCHI TB 070 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB070. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 070 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB070 takie jak: TAKEUCHI TB 070 (W).

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Aby wykazać zgodność z określonymi wymaganiami i efektywność funkcjonowania systemu jakości oraz działania zapobiegawcze i korygujące. „Włączenie kierownictwa do programu poprawy jakości jest podstawą sukcesu” KIEROWNICTWO: określa politykę i cele jakościowe, zapewnia odpowiednią organizację, nadzoruje efektywność systemu jakości, powołuje pełnomocnika. Odpowiedzialność kierownictwa: kierownictwo powinno dawać świadectwo swojego zaangażowania we wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu. Sposobami dawania tego świadectwa są: ustanowienie polityki i celów jakości, przeprowadzenie przeglądów, zapewnienie dostępności niezbędnych