TAKEUCHI TB 025 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB025. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 025 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB025 takie jak: TAKEUCHI TB025 SERIE 1256975, TAKEUCHI TB025 SERIE 1256976.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Współrzędnymi stanu narzędzia może być np. prędkość młota w chwili uderzenia, kąt uderzenia, punkt uderzenia  sprzężenie zwrotne od stanu narzędzia informujące człowieka za pośrednictwem jego zmysłów o wszystkich istotnych, do realizacji celu, współrzędnych stanu narzędzi. Modele przedmiotu i narzędzia na etapie pracy z narzędziami prostymi są równie mało precyzyjne i rozmyte jak modele przedmiotów na etapie pracy bez narzędzi. Osiąganie przez, człowieka, bardzo złożonych celów w oparciu o tak mało precyzyjne modele jest możliwe przede wszystkim dzięki dużej liczbie różnych, bardzo złożonych przetworników pomiarowych (zmysłów), którymi dociera do niego informacja o stanie przedmiotu i narzędzia oraz  jego bardzo dużej inteligencji, umożliwiającej mu rozpoznawanie wspólnych cech różnych sytuacji, szybkie uczenie się metodą prób i błędów w trakcie wykonywania pracy, szybką adaptację do nowych, nieznanych właściwości przedmiotu lub narzędzia. Jak się okaże w dalszym ciągu, przejęcie części zadań człowieka przez bez porównania mniej inteligentny i dysponujący małą liczbą prymitywnych przetworników pomiarowych robot sprawi, że model przedmiotu, którym będzie musiał dysponować robot będzie znacznie bardziej precyzyjny aniżeli model, który wystarczał człowiekowi.