TAKEUCHI TB 016 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB016. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 016 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB016 takie jak: TAKEUCHI TB016A, TAKEUCHI TB016S.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zakreskowane prostokąty przedstawiają stalowe płyty, za których pośrednictwem wywieramy nacisk na górną i dolną powierzchnię krótkiej belki prostokątnej z badanego betonu. W prze’ krojach AA’ i BB’, w których na koniec zachodzi pęknięcie przy osiągnięciu przez P wartości krańcowej , zachodzić musi  obok siły poprzecznej o wielkości P  także dość znaczny moment zginający, którego ramię jest tym większe, im szersze są płyty przenoszące nacisk P. Ten moment ma niewątpliwie największą wartość w przekroju środkowym CC’, co przy doświadczeniach zdradza się pęknięciem wr punkcie C’; powstaje ono jeszcze przed pęknięciami w punktach A,A’, B,B’. Te ostatnie zaś nie wskazują bynajmniej na kierunki naprężeń stycznych, jak to się zwykle przyjmuje, ale na kierunek zbyt wielkich ciśnień, albo kierunek prostopadły do miejscowych niebezpiecznych ciągnień. Iloraz z krańcowej wartości P siły P przez przekrój P będzie przeto zależny od stosunku szerokości płyt do wysokości belki, też stwierdzono doświadczeniami. Wartość tego ilorazu P/P, wyrażona w kG/cm2, bywa mimo to nazywana w praktyce wytrzymałością na ścinanie materiału belki. Z powyższego przedstawienia widać jasno, że wartość ta nie ma nic (a przynajmniej bardzo niewiele) wspólnego z wytrzymałością materiału na proste ścinanie.